przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Gminy NOWY ŻMIGRÓD    
Urząd
menu Dane podstawowe 
menu Godziny urzędowania 
menu Organizacja urzędu 
menu ISO 9001 - 2009  
menu Karty usług 
menu Struktura organizacyjna gminy 
menu Kodeks etyczny pracowników 
Organy
menu Wójt Gminy 
menu Zastępca Wójta Gminy 
menu Sekretarz 
menu Skarbnik 
menu Oświadczenia majątkowe 
menu Rada Gminy 
menu Sesje Rady Gminy 
menu Komisje Rady 
menu SZOS 
menu Referaty Urzędu 
menu Urząd Stanu Cywilnego 
menu Obsługa Rady Gminy i sekretariatu 
menu GOPS 
menu SPGOZ 
menu Samorządowe instytucje kultury 
Prawo Lokalne
menu Statut 
menu Regulamin 
menu Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych w gminie 
menu Budżet 
menu Uchwały 
menu Sprawozdania budżetowe 
menu Terminy uiszczania opłat za odpady komunalne 
menu Podatki i opłaty lokalne 
menu Informacje Urzędu 
menu Wycinka drzew 
menu Decyzje środowiskowe 
menu Strategia rozwoju 
menu Protokoły 
menu Zagospodarowanie przestrzenne 
menu Gospodarka komunalna 
menu Pomoc Publiczna 
menu RIO 
Zamówienia Publiczne
menu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. 
Załatwianie Spraw
menu Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 
Inne
menu Wybory 
menu Spis rolny i powszechny 
menu Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy 
menu Jednostki pomocnicze 
menu Oferty inwestycyjne 
menu Wykaz nazw miejscowości 
menu Rejestry i ewidencje 
menu Informacje nieudostępnione 
menu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 
menu Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Statystyka odwiedzin
Statystyki Odwiedzin
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1037960
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 139105
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   139105
 Godziny urzędowania   6107
 Organizacja urzędu   9775
 ISO 9001 - 2009    1777
  Ankieta zadowolenia klienta   695
 Karty usług   2262
  Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska   1871
  Referat Budżetu i Finansów   1467
  USC   1234
  Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych   3131
 Struktura organizacyjna gminy   11875
 Kodeks etyczny pracowników   188
Organy
 Wójt Gminy   6690
  CV   2415
  Kompetencje   2124
  Kontakt   1998
 Zastępca Wójta Gminy   5668
 Sekretarz   5119
 Skarbnik   4789
 Oświadczenia majątkowe   9369
  Oświadczenia za 2013   391
   Kierownicy Oświaty   266
  Oświadczenia za 2012   617
   Radni   400
   Wójt, zastępca   426
   Pracownicy podejmujący decyzje administracyjne   476
   Kierownicy oświaty   414
  Oświadczenia za 2011   935
   Wójt, zastępca   562
   Radni   493
   Pracownicy podejmujący decyzje administracyjne   577
   Kierownicy oswiaty   556
  Oświadczenia za 2010   1103
   Wójt, zastępca   625
   Radni   448
   Pracownicy podejmujący decyzje administracyjne   702
   Kierownicy oswiaty   325
  Oświadczenia na początek kadencji 2010-2014.   1005
  Oświadczenia na koniec kadencji.   808
  Oświadczenia za 2009   1074
   Wójt, zastępca   763
   Radni   576
   Kierownicy   585
   Pracownicy podejmujący decyzje administracyjne   548
  Oświadczenia za 2008   1365
   1. Wójt, zastępca   827
   2. Radni   769
   3. Dyrektorzy szkół.   718
   4. Kierownicy referatów.   738
   5. Kierownicy jednostek organizacyjnych.   726
  archiwum 2002   1346
   1. Wójt, zastępca, sekretarz gminy, skarbnik gminy   992
   2. Radni   887
   3. Dyrektorzy szkół.   691
   4. Kierownicy referatów.   633
   5. Kierownicy jednostek organizacyjnych.   697
  archiwum 2003   1199
   1. Wójt, zastępca,   693
   4. Kierownicy referatów.   710
   5. Kierownicy jednostek organizacyjnych.   726
   2. Radni   691
    3. Dyrektorzy szkół.   756
  archiwum 2004   1173
   1. Wójt, zastępca   679
   2. Radni   610
   3. Dyrektorzy szkół.   672
   4. Kierownicy referatów.   615
   5. Kierownicy jednostek organizacyjnych.   599
  archiwum 2005   888
   1. Wójt, zastępca   404
   2. Radni   432
   3. Dyrektorzy szkół.   400
   4. Kierownicy referatów.   373
   5. Kierownicy jednostek organizacyjnych.   385
   3. Dyrektorzy szkół.   489
   4. Kierownicy referatów.   476
   5. Kierownicy jednostek organizacyjnych.   469
   2. Radni   494
   1. Wójt, zastępca   520
  archiwum 2006   983
   Kierownicy referatów   2217
   Radni   2136
   Wójt   2578
   Zastępca wójta   1600
   Dyrektorzy szkół   2154
   Kierownicy jednostek organiz.   1796
  archiwum 2007   849
 Rada Gminy   6686
  Przewodniczący Rady   2295
  Skład Rady   3043
  Regulamin   1837
  Plan pracy   3927
   Plan Pracy rok 2006   803
   Harmonogram roczny   775
 Sesje Rady Gminy   10767
 Komisje Rady   4672
  Komisja Budżetu, Planowania i Regulaminowa   1909
   Protokoły z posiedzeń (archiwalne)   666
  Komisja Rolnictwa, Leśnictwa   1942
  Komisja Rewizyjna   1675
  Komisja Przestrzegania Prawa   2047
 SZOS   4686
  Organizacja SZOS   2561
 Referaty Urzędu   5459
  Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych symbol OSS   1921
  Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska symbol IOŚ   1779
  Budżetu i Finansów symbol BF   3507
 Urząd Stanu Cywilnego   7564
 Obsługa Rady Gminy i sekretariatu   4499
 GOPS   8326
  Przyjmowanie spraw   1473
 SPGOZ   6372
 Samorządowe instytucje kultury   718
Prawo Lokalne
 Statut   4124
 Regulamin   3789
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych w gminie   28081
 Budżet   6980
 Uchwały   7245
  Rok 2013   1257
  Rok 2012   1185
  Rok 2011   1610
  Rok 2010   1524
  Rok 2009   1472
  Rok 2008   2178
  Rok 2007   1711
  Rok 2006   1924
  Rok 2005   1827
  Rok 2004   1481
  Rok 2003   1526
  Rok 2002   1490
 Sprawozdania budżetowe   8518
 Terminy uiszczania opłat za odpady komunalne   268
 Podatki i opłaty lokalne   5591
  Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy   1058
  Opłata targowa   1156
  Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy   1056
  Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej   1093
 Informacje Urzędu   20615
  Zarządzenia Wójta   8462
  Gospodarka mieniem komunalnym   10409
  Działalność gospodarcza   1899
  Decyzje i inne akty administracyjne   1717
   Rok 2003   704
  Obwieszczenia i zawiadomienia   6318
   Rok 2004   747
   Rok 2005   868
   Rok 2006   3906
   Rok 2007   1878
   Rok 2008   7660
   Rok 2009   598
   Rok 2010   1064
   Rok 2011   741
   ROK 2013   894
  Programy realizowane w gminie   1919
  Regulamin naboru pracowników samorządowych   2990
  Kontrole zewnętrzne   2115
  Zespół reagowania kryzysowego   1594
  Ochrona środowiska   4502
  Ogłoszenia o naborze pracowników   19230
   Rok 2008   1753
   Rok 2009   3917
   Rok 2011   3670
   Rok 2012   3044
   Rok 2013   2012
  Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły   4909
 Wycinka drzew   3661
  Karta informacyjna - FORMULARZ A - WNIOSEK   1818
   ROK 2008   3657
   ROK 2007   3127
   ROK 2006   4355
   ROK 2009   7171
   ROK 2010   6157
   ROK 2011   5586
   ROK 2012   4105
   ROK 2013   1849
  Karta informacyjna - FORMULARZ B - DECYZJE   9260
   ROK 2006   1326
   ROK 2008   2690
   ROK 2007   2641
   ROK 2009   423
   Rok 2010   5699
   ROK 2011   4712
   ROK 2012   3691
   ROK 2013   1700
 Decyzje środowiskowe   5410
  Karta informacyjna - FORMULARZ A - WNIOSEK   933
   ROK 2010   986
   ROK 2011   333
   ROK 2012   340
   ROK 2013   237
  Karta informacyjna - KARTA B - POSTANOWIENIA   1315
   ROK 2008   2145
   ROK 2007   1486
   ROK 2006   2034
   ROK 2009   723
   ROK 2010   1409
   ROK 2011   594
   ROK 2012   402
   ROK 2013   278
  Karta informacyjna - FORMULARZ B - DECYZJE   724
   ROK 2010   936
   ROK 2011   418
   ROK 2012   268
   ROK 2013   243
  Karta informacyjna - FORMULARZ E - RAPORTY   551
   ROK 2010   353
   ROK 2011   343
   ROK 2012   167
   ROK 2013   103
  Obwieszczenia i zawiadomienia w sparwach ochrony środowiska.   2061
   ROK 2008   826
   ROK 2007   393
   ROK 2006   521
   ROK 2009   848
   ROK 2010   1838
   ROK 2011   1298
   ROK 2012   1447
   ROK 2013   762
 Strategia rozwoju   2120
 Protokoły   3663
 Zagospodarowanie przestrzenne   10579
 Gospodarka komunalna   5817
 Pomoc Publiczna   4617
  Rok 2012   210
 RIO   2247
Zamówienia Publiczne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.   73950
  OGŁOSZENIA   44745
  ROK 2013   6632
  ROK 2012   10687
  ROK 2011   18268
  ROK 2010   30432
  ROK 2009   43886
  ROK 2008   23528
   Ogłoszenia.   13127
   Przetargi.   8899
Załatwianie Spraw
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   4750
Inne
   Statut   0
   Regulamin   0
   Struktura organizacyjna   0
   Ewidencje i rejestry   0
   Dokumentacje kontroli   0
   Budżet i inwestycje   0
   Procedury   0
   Kontakt   0
   Kierownictwo   0
   Statut   0
   Regulamin   0
   Struktura organizacyjna   0
   Ewidencje i rejestry   0
   Majątek   0
   Dokumentacje kontroli   0
   Budżet i inwestycje   0
   Zadania, stanowiska i akty administracyjne   0
   Procedury   0
   Kontakt   0
   Kierownictwo   0
   Statut   0
   Regulamin   0
   Struktura organizacyjna   0
   Ewidencje i rejestry   0
   Majątek   0
   Dokumentacje kontroli   0
   Budżet i inwestycje   0
   Zadania, stanowiska i akty administracyjne   0
   Procedury   0
 Wybory   673
   Wybory do Rady Gminy   6921
  Wybory samorządowe   340
   Wybory uzupełniające   453
  Wybory do Sejmu i Senatu   1593
 Spis rolny i powszechny   1529
 Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy   1373
  Dziennik Ustaw   739
  Monitor Polski   644
  Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego   756
 Jednostki pomocnicze   3894
  Sołectwa   2569
   Statut Sołectw   1097
 Oferty inwestycyjne   4494
  Infrastruktura   1943
   Stan zaopatrzenia w wodę   854
   Stan elektryfikacji   708
   Stan telefonizacji   678
   Stan gospodarki komunalnej   937
   Drogi   988
  Oferty   3384
 Wykaz nazw miejscowości   724
 Rejestry i ewidencje   4089
 Informacje nieudostępnione   6024
 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej   334
 Redakcja Biuletynu   4035


wersja do druku wersja do druku