przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Gminy NOWY ŻMIGRÓD    
Urząd
menu Dane podstawowe 
menu Godziny urzędowania 
menu Organizacja urzędu 
menu ISO 9001 - 2009  
menu Karty usług 
menu Struktura organizacyjna gminy 
menu Kodeks etyczny pracowników 
Organy
menu Wójt Gminy 
menu Zastępca Wójta Gminy 
menu Sekretarz 
menu Skarbnik 
menu Oświadczenia majątkowe 
menu Rada Gminy 
menu Sesje Rady Gminy 
menu Komisje Rady 
menu SZOS 
menu Referaty Urzędu 
menu Urząd Stanu Cywilnego 
menu Obsługa Rady Gminy i sekretariatu 
menu GOPS 
menu SPGOZ 
menu Samorządowe instytucje kultury 
Prawo Lokalne
menu Statut 
menu Regulamin 
menu Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych w gminie 
menu Budżet 
menu Uchwały 
menu Sprawozdania budżetowe 
menu Terminy uiszczania opłat za odpady komunalne 
menu Podatki i opłaty lokalne 
menu Informacje Urzędu 
menu Wycinka drzew 
menu Decyzje środowiskowe 
menu Strategia rozwoju 
menu Protokoły 
menu Zagospodarowanie przestrzenne 
menu Gospodarka komunalna 
menu Pomoc Publiczna 
menu RIO 
Zamówienia Publiczne
menu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. 
Załatwianie Spraw
menu Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 
Inne
menu Wybory 
menu Spis rolny i powszechny 
menu Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy 
menu Jednostki pomocnicze 
menu Oferty inwestycyjne 
menu Wykaz nazw miejscowości 
menu Rejestry i ewidencje 
menu Informacje nieudostępnione 
menu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 
menu Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Prawo Lokalne > Strategia rozwoju
1.

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPOPDARCZEGO
GMINY NOWY ŻMIGRÓD DO 2010 r.

Decyzję o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju podjął Zarząd Gminy. Zintensyfikowanie prac nastąpiło w styczniu 1999 r. kiedy Zarząd przedłożył Radzie Gminy propozycję przystąpienia do realizacji programu. W wyniku ustaleń Rady władze lokalne przystąpiły do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. W toku negocjacji wyłonieni zostali konsultanci dalszych prac- zespół pracowników ODR w Iwoniczu pod kierunkiem prof.dr hab. Małgorzaty Słodowej-Hełpy z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którym - po zapoznaniu się z propozycjami metodycznymi i merytorycznymi – powierzona została koordynacja prac nad założeniamu strategii. Ostatecznie Strategia Rozwoju została przyjęta uchwałą Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie w marcu 2000 r. Nadrzędnym celem strategii jest osiągnięcie w zakreślonym horyzoncie czasowym jakości życia mieszkańców oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych odpowiadającej najwyższym standardom. Realizując powyższy cel przyjęto następujące priorytetowe kierunki rozwoju gminy:

  1. Rozwój turystyki zrównoważonej.

  2. Funkcjonowanie efektywnego rolnictwa dostosowanego do wymogów rynkowych.

  3. Kształtowanie warunków życia i pracy w gminie jako podstawowy element poprawy ekonomicznej i społecznej mieszkańców.

  4. Ochrona środowiska naturalnego jako podstawa wielofunkcyjnego rozwoju gminy.

W 2007r. podjęto prace nad  aktualizacją strategii przeprowdził je zespół powołany przez Wójta Gminy Nowy Żmigród. Zespołem kierowała Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. W dniu 30.01.2008r. Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie podjęła uchwałę Nr XVI/102/08 przyjmującą nowy dokument strategii na lata 2007-2013.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowy Żmigród
Osoba, która odpowiada za treść: Czesława Żarnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Czekaj
Data wytworzenia informacji: 2010-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-30 15:30

rejestr zmian publikacji » do góry

wersja do druku wersja do druku