Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych w gminie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych w gminie, bieżące, menu 57 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych w gminie

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych w gminie

AKTY PUBLICZNOPRAWNE

 

Informacja o sposobie stanowienia aktów publicznoprawnych.

Na podstawie uprawnień ustawowych Samorządowi Gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały podejmowanej na sesji rady.
W przypadkach niecierpiących zwłoki Wójt Gminy może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzeń, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
- oznaczenie rodzaju aktu prawnego z podaniem organu, który go wydaje,
- kolejny numer i datę aktu prawnego,
- określenie przedmiotu aktu,
- podstawę prawną,
- treść aktu,
- oznaczenie organu lub podmiotów wykonujących dany akt prawny oraz realizację,
- w razie potrzeby klauzulę o uchyleniu obowiązującego aktu prawnego,
- określenie terminu wejścia w życie.
Projekt aktu prawnego powinien być przekazany do zaopiniowania, co do jego zgodności z prawem przez radcę prawnego. a następnie powinien być przedłożony Przewodniczącemu Rady Gminy, który przekazuje go do zaopiniowania odpowiednim komisjom Rady Gminy.

Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie innego terminu.

Urząd prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu znajdujący się w siedzibie urzędu na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjno Administracyjnego i Kadr.

Uchwały i zarządzenia organów samorządu niestanowiące przepisów prawa miejscowego mogą być podane do publicznej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Akty prawne podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wójt Gminy wydaje również akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń. Akty te nie posiadają mocy przepisów prawa miejscowego.
Projekt tych aktów opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym właściwe stanowiska pracy.
Projekt aktu prawnego wydawanego przez Wójta może być konsultowany z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, jeżeli opracowujący uzna to za konieczne bądź wskazane albo obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego.
Akt taki powinien być uzgodniony i zaopiniowany przez radcę prawnego.

 

Metryka

sporządzono
2014-01-08 przez Czekaj Łukasz
udostępniono
2014-01-08 00:00 przez Łukasz Czekaj
zmodyfikowano
2014-01-08 08:10 przez Czekaj Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
10019
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.