Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały Rady Gminy ROK 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2024, bieżące, menu 534 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2024

ROK 2024

DATA    NUMERDOTYCZY
28.06.2024IV/26/2024Uchwała w sprawie Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2024 – 2032
28.06.2024IV/25/2024Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2024 r.
28.06.2024IV/24/2024Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XXV/198/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
28.06.2024IV/23/2024Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowy Żmigród
28.06.2024IV/22/2024Uchwała w sprawie Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
28.06.2024IV/21/2024Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2023 rok
28.06.2024IV/20/2024Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród wotum zaufania za 2023 rok
27.05.2024III/19/2024Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
27.05.2024III/18/2024Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2024 r.
27.05.2024III/17/2024Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2023 rok
27.05.2024III/16/2024Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
27.05.2024III/15/2024Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
27.05.2024III/14/2024Uchwała w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu pn. „RaP STEAM-robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”
13.05.2024II/13/2024Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2024 – 2032
13.05.2024II/12/2024Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2024 r.
13.05.2024II/11/2024Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród
13.05.2024II/10/2024Uchwała zmieniająca uchwałę LXVI/490/2024 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
13.05.2024II/9/2024Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXVI/489/2024 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
13.05.2024II/8/2024Uchwała w sprawie powołania składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Nowy Żmigród
13.05.2024II/7/2024Uchwała w sprawie powołania składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży Rady Gminy Nowy Żmigród
13.05.2024II/6/2024Uchwała w sprawie powołania składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej Rady Gminy Nowy Żmigród
13.05.2024II/5/2024Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowy Żmigród
13.05.2024II/4/2024Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Żmigród
13.05.2024II/3/2024Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Żmigród
13.05.2024II/2/2024Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowy Żmigród
06.05.2024I/1/2024Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Żmigród
25.04.2024LXIX/515/2024Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2024 – 2032
25.04.2024LXIX/514/2024Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2024 r.
25.04.2024LXIX/513/2024Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2024 – 2026
25.04.2024LXIX/512/2024Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
27.03.2024LXVIII/511/2024Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2024 – 2032
27.03.2024LXVIII/510/2024Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2024 r.
27.03.2024LXVIII/509/2024Uchwała w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
27.03.2024LXVIII/508/2024Uchwała w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego i połączenia jej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
27.03.2024LXVIII/507/2024Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości
27.03.2024LXVIII/506/2024Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2024”
28.02.2024LXVII/505/2024Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2024 – 2032
28.02.2024LXVII/504/2024Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2024 r.
28.02.2024LXVII/503/2024Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nowym Żmigrodzie
28.02.2024LXVII/502/2024Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Mytarzy
31.01.2024LXVI/501/2024Uchwała w sprawie planów pracy Rady Gminy Nowy Żmigród na 2024 rok
31.01.2024LXVI/500/2024Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Nowy Żmigród na 2024 rok
31.01.2024LXVI/499/2024Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2024 – 2032
31.01.2024LXVI/498/2024Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2024 r.
31.01.2024LXVI/497/2024Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5 Mytarka
31.01.2024LXVI/496/2024Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4 Mytarka
31.01.2024LXVI/495/2024Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 Makowiska
31.01.2024LXVI/494/2024Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2 Gorzyce
31.01.2024LXVI/493/2024Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 Nowy Żmigród
31.01.2024LXVI/492/2024Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nowym Żmigrodzie
31.01.2024LXVI/491/2024Uchwała w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo – kanalizacyjnych
31.01.2024LXVI/490/2024Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
31.01.2024LXVI/489/2024Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
31.01.2024LXVI/488/2024Uchwała w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Gminy wchodzących w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
31.01.2024LXVI/487/2024Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowy Żmigród
31.01.2024LXVI/486/2024Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowy Żmigród
16.01.2024LXV/485/2024Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2024 r.
16.01.2024LXV/484/2024Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nowy Żmigród
16.01.2024LXV/483/2024Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Żmigród
16.01.2024LXV/482/2024Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/470/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo – kanalizacyjnych

Metryka

sporządzono
2023-12-18 przez Buczyński Mateusz
udostępniono
2023-12-18 12:59 przez Buczyński Mateusz
zmodyfikowano
2024-07-16 10:45 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
584
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.