Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Konsultacje Społeczne Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku, bieżące, menu 476 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku

Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku

IOŚ.061.1.2021                                                                                                   Nowy Żmigród, dnia 21 lutego 2022 r.

                                                                                                       

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Żmigród

z dnia 21 lutego 2022 roku

 o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju GminyNowy Żmigród do 2030 roku

 

            Wójt Gminy Nowy Żmigród działając na podstawie art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXII/207/21 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju GminyNowy Żmigród do 2030 roku.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami gminy Nowy Żmigród, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Nowy Żmigród organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii. Konsultacje przeprowadzane są w terminie od dnia 21 lutego 2022 r. do 28 marca 2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku, formularz zgłaszania uwag oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród, tj. https://www.nowyzmigrod.eu i http://bip.nowyzmigrod.pl

 Przyjmowanie uwag do projektu strategii następuje z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w następujący sposób:

  • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Żmigród poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym (decyduje data wpływu do urzędu).
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Nowy Żmigród, 38-230 Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 (decyduje data wpływu do urzędu),
  • za pomocą poczty elektronicznej poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na adres skrytki Urzędu Gminy Nowy Żmigród: /8asbg540wk/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres: gmina@nowyzmigrod.eu z dopiskiem „konsultacje Strategia”.

Dodatkowo planowana jest organizacja spotkania konsultacyjnego w 10 marca 2022 r. (czwartek) o godzinie 14:00. Ze względu na sytuacje epidemiczną, spotkanie odbędzie się w formie zdalnej – z wykorzystaniem aplikacji Zoom lub podobnej. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertem oraz przedstawicielami gminy zaangażowanymi w proces opracowania dokumentu. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres gmina@nowyzmigrod.eu. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 marca 2022 r. (poniedziałek). Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres swojej poczty elektronicznej stosowne potwierdzenie i link dostępowy do spotkania.

W razie dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu, potwierdzonego zgłoszeniami z wykorzystaniem poczty elektronicznej (ponad 30 zgłoszonych osób), może zostać zrealizowane drugie spotkanie konsultacyjne - w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 14:00, również w formie zdalnej.

Zakwalifikowanie na spotkania następować będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Na spotkanie zaproszeni są wszyscy radni, jednak dotyczy ich taka sama procedura zgłoszeniowa jak pozostałych mieszkańców.

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Nowy Żmigród

                                                                                                                            Grzegorz Bara

 

Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Nowy Żmigród

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku

Formularz zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku

Raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

Projekt Srategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku po uwzględnieniu zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji

Metryka

sporządzono
2022-02-21 przez
udostępniono
2022-02-21 00:00 przez Mateusz Buczyński
zmodyfikowano
2022-03-31 11:02 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
737
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.