Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały Rady Gminy ROK 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2022, bieżące, menu 475 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2022

ROK 2022

DATA    NUMERDOTYCZY
29.12.2022LI/376/2022Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
29.12.2022LI/375/2022Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2023 rok
29.12.2022LI/374/2022Uchwała w sprawie ustalenia wydatków niewygasających
29.12.2022LI/373/2022Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/361/2022 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2022 roku
29.12.2022LI/372/2022Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 – 2032
29.12.2022LI/371/2022Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
29.12.2022LI/370/2022Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Żmigród
29.12.2022LI/369/2022Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowy Żmigród
12.12.2022L/368/2022Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nowy Żmigród
12.12.2022L/367/2022Uchwała w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców
wodociągowo - kanalizacyjnych
12.12.2022L/366/2022Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
12.12.2022L/365/2022Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Wsparcie Seniorów na terenie Gminy Nowy Żmigród” na rok 2023
12.12.2022L/364/2022Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowy Żmigród
12.12.2022L/363/2022Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina
29.11.2022XLIX/362/2022Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
16.11.2022XLVIII/361/2022Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2022 roku
16.11.2022XLVIII/360/2022Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 – 2032
16.11.2022XLVIII/359/2022Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
16.11.2022XLVIII/358/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toki
16.11.2022XLVIII/357/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Żmigród
16.11.2022XLVIII/356/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów – Sośniny
16.11.2022XLVIII/355/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skalnik
16.11.2022XLVIII/354/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska Żmigrodzkie
16.11.2022XLVIII/353/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadki
16.11.2022XLVIII/352/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród
16.11.2022XLVIII/351/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów
16.11.2022XLVIII/350/2022

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarz

16.11.2022XLVIII/349/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarka
16.11.2022XLVIII/348/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Makowiska
16.11.2022XLVIII/347/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysa Góra
16.11.2022XLVIII/346/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łężyny
16.11.2022XLVIII/345/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty
16.11.2022XLVIII/344/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworze
16.11.2022XLVIII/343/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabanina
16.11.2022XLVIII/342/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzyce
16.11.2022XLVIII/341/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Desznica
16.11.2022XLVIII/340/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezowa
16.11.2022XLVIII/339/2022Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia   2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
16.11.2022XLVIII/338/2022Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród
16.11.2022XLVIII/337/2022Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych
04.11.2022XLVII/336/2022Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
20.10.2022XLVI/335/2022Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie
20.10.2022XLVI/334/2022Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
20.10.2022XLVI/333/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toki
20.10.2022XLVI/332/2022Uchwała mieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Żmigród
20.10.2022XLVI/331/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów – Sośniny
20.10.2022XLVI/330/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skalnik
20.10.2022XLVI/329/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska Żmigrodzkie
20.10.2022XLVI/328/2022

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadki

20.10.2022XLVI/327/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród
20.10.2022XLVI/326/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów
20.10.2022XLVI/325/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarz
20.10.2022XLVI/324/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarka
20.10.2022XLVI/323/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Makowiska
20.10.2022XLVI/322/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysa Góra
20.10.2022XLVI/321/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łężyny
20.10.2022XLVI/320/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty
20.10.2022XLVI/319/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworze
20.10.2022XLVI/318/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabanina
20.10.2022XLVI/317/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzyce
20.10.2022XLVI/316/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Desznica
20.10.2022XLVI/315/2022Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezowa
20.10.2022XLVI/314/2022Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2022 w miejscowości Mytarka
20.10.2022XLVI/313/2022Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2022 w miejscowości Mytarka
20.10.2022XLVI/312/2022Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2022 w miejscowości Makowska
20.10.2022XLVI/311/2022Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2022 w miejscowości Gorzyce
20.10.2022XLVI/310/2022Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2022 w miejscowości Nowy Żmigród
20.10.2022XLVI/309/2022Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród
20.10.2022XLVI/308/2022Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród
20.10.2022XLVI/307/2022Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród
20.10.2022XLVI/306/2022Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowy Żmigród
20.10.2022XLVI/305/2022Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
28.09.2022XLV/304/2022Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
28.09.2022XLV/303/2022Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/298/2022 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
10.08.2022XLIV/302/2022Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach
10.08.2022XLIV/301/2022Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 – 2032
10.08.2022XLIV/300/2022Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
10.08.2022XLIV/299/2022Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku
10.08.2022XLIV/298/2022Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
10.08.2022XLIV/297/2022Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
10.08.2022XLIV/296/2022Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Żmigród, na rok szkolny 2022/2023
22.06.2022XLIII/295/2022Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowiskach
22.06.2022XLIII/294/2022Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
22.06.2022XLIII/293/2022Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Nowym Żmigrodzie na lata 2022 – 2025
22.06.2022XLIII/292/2022Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Żmigród
22.06.2022XLIII/291/2022

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów zmiany statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród

22.06.2022XLIII/290/2022Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
22.06.2022XLIII/289/2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2021 rok
22.06.2022XLIII/288/2022Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród wotum zaufania za 2021 rok
25.05.2022XLII/287/2022Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2022 roku
25.05.2022XLII/286/2022Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Żmigrodzie
25.05.2022XLII/285/2022Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
25.05.2022XLII/284/2022Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 – 2032
25.05.2022XLII/283/2022Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
25.05.2022XLII/282/2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2021 rok
20.04.2022XLI/281/2022Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowy Żmigród do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
20.04.2022XLI/280/2022Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
30.03.2022XL/279/2022Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2022 rok
30.03.2022XL/278/2022Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
30.03.2022XL/277/2022Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mytarzy
30.03.2022XL/276/2022Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze
30.03.2022XL/275/2022Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 - 2032
30.03.2022XL/274/2022Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
30.03.2022XL/273/2022Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
30.03.2022XL/272/2022Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nowym Żmigrodzie
30.03.2022XL/271/2022Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Nowym Żmigrodzie
30.03.2022XL/270/2022Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród
30.03.2022XL/269/2022Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na lata 2022 – 2025
30.03.2022XL/268/2022Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł II dla mieszkańców Gminy Nowy Żmigród na rok 2022
30.03.2022XL/267/2022Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 – 2024
31.01.2022XXXIX/266/2022Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantanny i izolacji oraz szczepień przeciwko Covid – 19
31.01.2022XXXIX/265/2022 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 - 2032
31.01.2022 XXXIX/264/2022 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
31.01.2022 XXXIX/263/2022 Uchwała w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
31.01.2022XXXIX/262/2022 Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Metryka

sporządzono
2022-01-07 przez Buczyński Mateusz
udostępniono
2022-01-07 00:00 przez Buczyński Mateusz
zmodyfikowano
2023-01-05 08:59 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
945
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.