Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Zarządzenia Wójta 2022 ROK
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022 ROK, bieżące, menu 474 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022 ROK

2022 ROK

DATA:NUMER:DOTYCZY:
30.12.2022123/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
27.12.2022122/2023w sprawie powołania Dyrektora Gminnej biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie
20.12.2022121/2023w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.1.2023 r. do 31.12.2023 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
19.12.2022120/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
15.12.2022119/2023w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
14.12.2022118/2023w sprawie wprowadzenia do użytku „Planu dystrybucji preparatu stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie Nowy Żmigród
14.12.2022117/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
30.11.2022116/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
30.11.2022115/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
30.11.2022114/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
28.11.2022113/2022w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych
28.11.2022112/2022w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
24.11.2022111/2022w sprawie ustalenia ceny sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowy Żmigród
23.11.2022110/2022w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Toki
17.11.2022109/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
15.11.2022108/2022w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
15.11.2022107/2022w sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2023 rok
07.11.2022106/2022w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
03.11.2022105/2022zmieniające Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2022 rok
31.10.2022104/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
21.10.2022103/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
12.10.2022102/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
30.09.2022101/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
23.09.2022100/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
09.09.202299/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
08.09.202298/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
31.08.202297/2022w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2022 rok
31.08.202296/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
31.08.202295/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
31.08.202294/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
26.08.202293/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
24.08.202292/2022w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego
23.08.202291/2022w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 rok
16.08.202290/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
11.08.202289/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
01.08.202288/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
01.08.202287/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
29.07.202286/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
27.07.202285/2022w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród, za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
25.07.202284/2022w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2022
20.07.202283/2022w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę, położonego w miejscowościach Nienaszów, Łężyny
19.07.202282/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
14.07.202281/2022w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2022 r.
14.07.202280/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
07.07.202279/2022w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Toki
07.07.202278/2022w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Stary Żmigród
07.07.202277/2022w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Łężyny
01.07.202276/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
01.07.202275/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
30.06.202274/2022w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie za 2021 rok
30.06.202273/2022w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2021 rok
30.06.202272/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
24.06.202271/2022w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Nowy Żmigród
23.06.202270/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
23.06.202269/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
20.06.202268/2022w sprawie sprzedaży drewna z lasu w miejscowości Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji
07.06.202267/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
02.06.202266/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
01.06.202265/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
01.06.202264/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
31.05.202263/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
26.05.202262/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
25.05.202261/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
24.05.202260/2022w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Nowy Żmigród
23.05.202259/2022w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Nowy Żmigród za 2021 rok
23.05.202258/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
23.05.202257/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
16.05.202256/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
16.05.202255/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
16.05.202254/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
10.05.202253/2022w sprawie trybu pracy komisji wyborczych w wyborach uzupełniających Sołtysa Sołectwa Brzezowa
10.05.202252/2022w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Brzezowa
04.05.202251/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
04.05.202250/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
29.04.202249/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
29.04.202248/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
28.04.202247/2022w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród
27.02.202246/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
22.04.202245/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
20.04.202244/2022w sprawie sprzedaży drewna z lasu w miejscowości Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji
20.04.202243/2022w sprawie ustalenia wzorów druków obowiązujących w wyborach uzupełniających Sołtysa Sołectwa Brzezowa
20.04.202242/2022w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Brzezowa
20.04.202241/2022w sprawie powierzenia funkcji Sołtysa wsi Brzezowa
19.04.202240/2022w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Nowy Żmigród
15.04.202239/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
15.04.202238/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
14.04.202237/2022w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Makowiska
14.04.202236/2022w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Nowy Żmigród na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Gminy Nowy Żmigród
13.04.202235/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
06.04.202234/2022w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
06.04.202233/2022w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
04.04.202232/2022w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Nowy Żmigród
01.04.202231/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
01.04.202230/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
31.03.202229/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
24.03.202228/2022w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok
23.03.202227/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
18.03.202226/2022w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz jednostek obsługujących Gminy Nowy Żmigród
18.03.202225/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
16.03.202224/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
16.03.202223/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
09.03.202222/2022w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę, położonego w miejscowości Nienaszów, Łężyny, Skalnik, Toki, Brzezowa
08.03.202221/2022w sprawie sprzedaży drewna z lasu w miejscowości Toki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego
07.03.202220/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
07.03.202219/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
01.03.202218/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
28.02.202217/2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
22.02.202216/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
21.02.202215/2022w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku
16.02.202214/2022w sprawie organizacji i przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Nowy Żmigród
16.02.202213/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
14.02.202212/2022w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2022
04.02.202211/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2022 r.

27.01.202210/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
27.01.20229/2022w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę nowy migród na rok szkolny 2022/2023
27.01.20228/2022w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia form i specjalności kształcenia na rok 2022
20.01.20227/2022w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Makowiska
19.01.20226/2022w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
19.01.20225/2022w sprawie upoważnienia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków w 2022 r.
17.01.20224/2022w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Nowy Żmigród
10.01.20223/2022w sprawie zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
04.01.20222/2022w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
03.01.20221/2022w sprawie ustalenia pogotowia kasowego

 

Metryka

sporządzono
2022-01-07 przez Buczyński Mateusz
udostępniono
2022-01-07 00:00 przez Buczyński Mateusz
zmodyfikowano
2023-01-18 14:44 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1968
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.