Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Zarządzenia Wójta 2021 ROK
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021 ROK, bieżące, menu 443 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021 ROK

2021 ROK

DATA: NUMER: DOTYCZY:
31.12.2021 122/2021 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych
31.12.2021 121/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
31.12.2021 120/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród
29.12.2021 119/2021 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Nowy Żmigród w 2022 roku
28.12.2021 118/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia w miejscowości Łężyny
21.12.2021 117/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
20.12.2021 116/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Nowy Żmigród
16.12.2021 115/2021 w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Nowy Żmigród
15.12.2021 114/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
10.12.2021 113/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
10.12.2021 112/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych
08.12.2021 111/2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Desznica 
06.12.2021 110/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 
06.12.2021 109/2021 w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego 
01.12.2021 108/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia w miejscowości Nienaszów 
30.11.2021 107/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Mytarz 
30.11.2021 106/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 
29.11.2021 105/2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
19.11.2021 104/2021 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy Nowy Żmigród 
17.11.2021 103/2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Jaworzu na własność Gminy Nowy Żmigród
17.11.2021 102/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
17.11.2021 101/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
16.11.2021 100/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
16.11.2021 99/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
15.11.2021 98/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
12.11.2021 97/2021

w sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-21”

12.11.2021 96/2021 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 – 2032
12.11.2021 95/2021 w sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
12.11.2021 94/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
04.11.2021 93/2021 w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2027”
29.10.2021 92/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
26.10.2021 91/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Nowy Żmigród
18.10.2021 90/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
08.10.2021 89/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
08.10.2021 88/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
05.10.2021 87/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia w miejscowości Desznica
01.10.2021 86/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę, położonego w miejscowościach Nowy Żmigród oraz Makowiska
30.09.2021 85/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2021 rok
30.09.2021 84/2021 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowy Żmigród oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej
29.09.2021 83/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
28.09.2021 82/2021 w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia w miejscowości Łysa Góra
28.09.2021 81/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia w miejscowości Gorzyce
10.09.2021 80/2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
03.09.2021 79/2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
31.08.2021 78/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
25.08.2021 77/2021 w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne w zakresie prawidłowości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
25.08.2021 76/2021 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 rok
23.08.2021 75/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
20.08.2021 74/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
03.08.2021 73/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
03.08.2021 72/2021 w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej
03.08.2021 71/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2021
30.07.2021 70/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
30.07.2021 69/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zamiany położonej w obrębie ewidencyjnym Sadki
26.07.2021 68/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę, położonego w miejscowości Łysa Góra
22.07.2021 67/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
21.07.2021 66/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny projektów zgłoszonych w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania własnego Gminy Nowy Żmigród, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2021 r.
21.07.2021 65/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2021 r.
16.07.2021 64/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
16.07.2021 63/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
12.07.2021 62/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
30.06.2021 61/2021 w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nowy Żmigród
30.06.2021 60/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
23.06.2021 59/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
23.06.2021 58/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
23.06.2021 57/2021 w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych
22.06.2021 56/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie za 2020 rok
22.06.2021 55/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2020 rok
21.06.2021 54/2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/1/2013 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 stycznia 2013 roku
16.06.2021 53/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
09.06.2021 52/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
01.06.2021 51/2021 w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej nr 8 w Gorzycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowy Żmigród 
28.05.2021 50/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę, położonego w miejscowościach Łysa Góra, Makowiska, Nowy Żmigród, Stary Żmigród oraz Nienaszów 
28.05.2021 49/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
20.05.2021 48/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
19.05.2021 47/2021

w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu, wydzielenia, oceny i spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

18.05.2021 46/2021 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Nowy Żmigród za 2020 rok
17.05.2021 45/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
30.04.2021 44/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
30.04.2021 43/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Nowy Żmigród
26.04.2021 42/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
22.04.2021 41/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
12.04.2021 40/2021 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych
12.04.2021 39/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
09.04.2021 38/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
06.04.2021 37/2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
30.03.2021 36/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
29.03.2021 35/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę położonego w miejscowościach Makowiska oraz Desznica
24.03.2021 34/2021 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok
22.03.2021 33/2021 w sprawie sprzedaży drewna z lasu w miejscowości Iwla oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego
17.03.2021 32/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
09.03.2021 31/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
09.03.2021 30/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
08.03.2021 29/2021 w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
26.02.2021 28/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
23.02.2021 27/2021 w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Nowy Żmigród
19.02.2021 26/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w miejscowości Nowy Żmigród
16.02.2021 25/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
16.02.2021 24/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia w miejscowości Kąty
15.02.2021 23/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
05.02.2021 22/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2021
05.02.2021 21/2021 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Nowy Żmigród w 2021 roku
04.02.2021 20/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę, położonego w miejscowościach Łężyny oraz Skalnik
03.02.2021 19/2021 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych, zadań remontowych i inwestycyjnych
03.02.2021 18/2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród
02.02.2021 17/2021 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
29.01.2021 16/2021 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie 
29.01.2021 15/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
28.01.2021 14/2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych prze Gminę Nowy Żmigród
28.01.2021 13/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Nowy Żmigród
28.01.2021 12/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowy Żmigród
28.01.2021 11/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia form i specjalności kształcenia na rok 2021
25.01.2021 10/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
21.01.2021 9/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2021 r.
19.01.2021 8/2021 w sprawie upoważnienia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych do zmian w budżecie gminy na 2021 rok
19.01.2021 7/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
13.01.2021 6/2021 w sprawie przydziału drewna z mienia komunalnego położonego w miejscowości Desznica w związku z zaistniałą klęską żywiołową
12.01.2021 5/2021  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
11.01.2021 4/2021  w sprawie zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
07.01.2021 3/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę, położonego w miejscowości Makowiska
04.01.2021 2/2021 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł
04.01.2021 1/2021 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2021 rok

Metryka

sporządzono
2021-02-23 przez
udostępniono
2021-02-23 00:00 przez Mateusz Buczyński
zmodyfikowano
2022-01-11 15:01 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1792
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.