Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Zarządzenia Wójta 2020 ROK
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020 ROK, bieżące, menu 418 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020 ROK

2020 ROK

DATA: NUMER: DOTYCZY:
31.12.2020 92/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
31.12.2020 91/2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
18.12.2020 90/2020 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
18.12.2020 89/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę, położonego w miejscowości Stary Żmigród
16.12.2020 88/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
16.12.2020 87/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
11.12.2020 86/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych
03.12.2020 85/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
30.11.2020 84/2020 w sprawie szkolenia obronnego
30.11.2020 83/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
17.11.2020 82/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
12.11.2020 81/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
10.11.2020 80/2020 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 - 2030
10.11.2020 79/2020 w sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
10.11.2020 78/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
30.10.2020 77/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
21.10.2020 76/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
15.10.2020 75/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
14.10.2020 74/2020 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Nowy Żmigród
08.10.2020 73/2020 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Siedliska Żmigrodzkie
08.10.2020 72/2020 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Stary Żmigród
30.09.2020 71/2020 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Gminy Nowy Żmigród
30.09.2020 70/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2020 rok
30.09.2020 69/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
30.09.2020 68/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród
17.09.2020 67/2020 w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy Nowy Żmigród w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
15.09.2020 66/2020 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Łysa Góra oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego
09.09.2020 65/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
31.08.2020 64/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
24.08.2020 63/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 rok
10.08.2020 62/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
04.08.2020 61/2020

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

30.07.2020 60/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie

29.07.2020 59/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
06.07.2020 58/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
03.07.2020 57/2020 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.06.2020 56/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
25.06.2020 55b/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2019 rok
25.06.2020 55a/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Bibliotek Publiczna w Nowym Żmigrodzie za 2019 rok
25.06.2020 55/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
18.06.2020 54/2020 w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu na terenie Gminy Nowy Żmigród
18.06.2020 53/2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
16.06.2020 52/2020 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
15.06.2020 51/2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
09.06.2020 50/2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.
08.06.2020 49/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
04.06.2020 48/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia w miejscowości Stary Żmigród
03.06.2020 47/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie
02.06.2020 46/2020 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Nowy Żmigród
29.05.2020 45/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
28.05.2020 44/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone do oddania w dzierżawę, położone w miejscowości Łężyny
25.05.2020 43/2020 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
22.05.2020 42/2020 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Nowy Żmigród za 2019 rok
20.05.2020 41/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia form i specjalności kształcenia na rok 2020
07.05.2020 40/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
04.05.2020 39/2020 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
30.04.2020 38/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
24.04.2020 37/2020 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
23.04.2020 36/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone do oddania w dzierżawę, położone w miejscowości Makowiska
27.03.2020 33/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowościach Łysa Góra i Łężyny
25.03.2020 32/2020 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok
24.03.2020 31/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
20.03.2020 30/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
20.03.2020 29/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego w lesie mienia komunalnego w Desznicy
19.03.2020 28/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego
10.03.2020 27/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2020
10.03.2020 26/2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r.
09.03.2020 25/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
03.03.2020 24/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia w miejscowości Nowy Żmigród
02.03.2020 23/2020 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego
28.02.2020 22/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
24.02.2020 21/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2020 r.
20.02.2020 20/2020 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Żmigród, miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
19.02.2020 19/2020 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
17.02.2020 18/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Kąty
13.02.2020 17/2020 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
06.02.2020 16/2020 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Stary Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego
03.02.2020 15/2020 w sprawie ustalenia wzorów druków obowiązujących w wyborach uzupełniających Sołtysa Sołectwa Makowiska
03.02.2020 14/2020 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa  Makowiska
31.01.2020 13/2020 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Mytarka oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego
30.01.2020 12/2020 w sprawie zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2020 rok
29.01.2020 11/2020 w sprawie powierzenia funkcji Sołtysa wsi Makowiska
28.01.2020 10/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkola gminnego oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród

22.01.2020

9/2020 w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopni alarmowych (wyłączono z publikacji)

20.01.2020

8/2020 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie
15.01.2020 7/2020 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Nowy Żmigród w 2020 roku
13.01.2020 6/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
13.01.2020 5/2020  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Łężyny
13.01.2020 4/2020  w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
10.01.2020 3a/2020  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
10.01.2020 3/2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
10.01.2020 2/2020 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2019 rok
09.01.2020 1/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone do oddania w dzierżawę, położone w miejscowościach Nienaszów, Makowiska, Nowy Żmigród

 

 

Metryka

sporządzono
2020-01-29 przez
udostępniono
2020-01-29 00:00 przez Mariusz Wójcik
zmodyfikowano
2021-01-07 13:43 przez Wójcik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2410
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.