Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Zarządzenia Wójta 2018 ROK
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018 ROK, bieżące, menu 387 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018 ROK

2018 ROK

DATA: NUMER: DOTYCZY:
31.12.2018 117/2018 w sprawie "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Nowy Żmigród"
31.12.2018 116/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
28.12.2018 115/2018 w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
27.12.2018 114/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Żmigrodzie
20.12.2018 113/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Stary Żmigród
19.12.2018 112/2018  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
18.12.2018 111/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
17.12.2018 110/2018 w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego i powałania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego
13.12.2018 109/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
13.12.2018 108/2018  w sprawie udziału formacji gminnych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. „Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej”
07.12.2018 107/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
04.12.2018 106/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
29.11.2018 105/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
28.11.2018 104/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
28.11.2018 103/2018 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
28.11.2018 102/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Stary Żmigród, Łężyny oraz drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w miejscowości Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia III przetargu pisemnego
28.11.2018 101/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowości Brzezowa
26.11.2018 100/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
26.11.2018 99/2018 w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego na ternie Gminy Nowy Żmigród
09.11.2018 98/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
09.11.2018 97/2018 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019 – 2027
09.11.2018 96/2018 w sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
06.11.2018 95/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
31.10.2018 94/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
31.10.2018 93/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
31.10.2018 92/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
29.10.2018 91/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w miejscowości Stary Żmigród
24.10.2018 90/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
15.10.2018 89/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
10.10.2018 88/2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
9.10.2018 87/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
4.10.2018 86/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
2.10.2018 85/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zamiany w miejscowości Łężyny
28.09.2018 84/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
27.09.2018 83/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Łężyny, Stary Żmigród, oraz drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w miejscowościach Nienaszów, Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
12.09.2018 82/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród i przyjęcia darowizny
12.09.2018 81/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Makowiska
31.08.2018 80/2018 w sprawie przeprowadzenia inwenterezacji za 2018 rok
31.08.2018 79/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
30.08.2018 78/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Żmigród miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
27.08.2018 77/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
27.08.2018 76/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
22.08.2018 75/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego mienia komunalnego w miejscowości Gorzyce od dnia 1 października 2018 roku oraz powołania komisji przetargowej
22.08.2018 74/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
20.08.2018 73/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
17.08.2018 72/2018 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
16.08.2018 71/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 rok
13.08.2018 70/2018 w sprawie powołania komisji odbioru wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach realizacji zadania polegającego na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Żmigród w 2018 roku”
10.08.2018 69/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowości Łężyny oraz powołania Komisji do przeprowadzenia I przetargu pisemnego
09.08.2018 68/2018 zmieniające Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb, instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowy Żmigród
6.08.2018 67/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Łężyny, Stary Żmigród oraz drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w miejscowościach Nienaszów, Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
1.08.2018 66/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
1.08.2018 65/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
1.08.2018 64/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Nowy Żmigród w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę
31.07.2018 63/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
30.07.2018 62/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Nowy Żmigród
12.07.2018 61/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Stary Żmigród, Łężyny oraz powołania Komisji do przeprowadzenia III przetargu pisemnego
10.07.2018 60/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w miejscowości Nowy Żmigród
9.07.2018 59/2018 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018
6.07.2018 58/2018 w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowości Łysa Góra oraz Stary Żmigród
3.07.2018 57/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w miejscowości Makowiska
2.07.2018 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia i zamiany w miejscowości Stary Żmigród
29.06.2018 55/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018
29.06.2018 54/2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego program „Dobry Start”
28.06.2018 53/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Desznicy
21.06.2018 52/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
19.06.2018 51/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
14.06.2018 50/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w miejscowościach Kąty i Nowy Żmigród
14.06.2018 49/2018 W sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Stary Żmigród, Łężyny oraz powołania Komisji do przeprowadzenia II przetargu pisemnego
14.06.2018 48/2018 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w miejscowości Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia III przetargu pisemnego
12.06.2018 47/2018 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w miejscowości Nienaszów oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
5.06.2018 46/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach
5.06.2018 45/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kątach
5.06.2018 44/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łężynach
5.06.2018 43/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
30.05.2018 42/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
28.05.2018 41/2018 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Stary Żmigród, Łężyny oraz powołania Komisji do przeprowadzenia I przetargu pisemnego
22.05.2018 40/2018 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Nowy Żmigród
21.05.2018 39/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowościach Nowy Żmigród, Makowiska, Stary Żmigród
7.05.2018 38/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
7.05.2018 37/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
7.05.2018 36/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.04.2018 35/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018 – 2025
30.04.2018 34/2018 w sprawie organizacji i funkcjonowania punktu kontaktowego HNS w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród
26.04.2018 33/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
23.04.2018 32/2018 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w miejscowości Nowy Żmigród i Toki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia II przetargu
4.04.2018 31/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.03.2018 30/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
30.03.2018 29/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
26.03.2018 28/2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych
21.03.2018 27/2018 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok
16.03.2018 26/2018 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
13.03.2018 25/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
13.03.2018 24/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
13.03.2018 23/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2018
2.03.2018 22/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2018 roku
2.03.2018 21/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w miejscowości Toki
1.03.2018 20/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
28.02.2018 19/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego przedszkola gminnego oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród
27.02.2018 18/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Stary Żmigród
27.02.2018 17/2018 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
23.02.2018 16/2018 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Toki
15.02.2018 15/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
21.02.2018 14/2018 w sprawie sprzedaży pozyskanego w wyniku wycinki drzew z działki nr ewid. 1042 w miejscowości Toki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
19.02.2018 13/2018 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Nowy Żmigród w 2018 roku
12.02.2018 12/2018  w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
12.02.2018 11/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
6.02.2018 10/2018 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Toki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
5.02.2018 9/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę, położonych w miejscowości Nienaszów
26.01.2018 8/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży 
w miejscowości Łysa Góra
 24.01.2018 7/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zamiany 
w miejscowości Łężyny
22.01.2018 6/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę, położonych w miejscowościach Łężyny oraz Stary Żmigród
 12.01.2018 5/2018 w sprawie zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
10.01.2018 4/2018 w sprawie ogłoszenia I przetrgu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego w gminie Nowy Żmigród
9.01.2018 3/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży 
w miejscowości Stary Żmigród
8.01.2018 2/2018 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
3.01.2018 1/2018 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2018 rok

Metryka

sporządzono
2018-12-07 przez
udostępniono
2018-12-07 00:00 przez Mateusz Buczyński
zmodyfikowano
2019-06-03 07:07 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2085
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.