Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Zarządzenia Wójta 2017 ROK
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2017 ROK, bieżące, menu 350 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017 ROK

2017 ROK

DATA: NUMER: DOTYCZY:
29.12.2017 83/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
29.12.2017 82/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok
29.12.2017 81/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
29.12.2017 80/2017 w sprawie uporządkowania ksiąg inwentarzowych dotyczących majątku Gminy w Nowym Żmigrodzie
29.12.2017 79/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji środków trwałych w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie
29.12.2017 78/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
29.12.2017 77/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
21.12.2017 76/2017 w sprawie sprzedaży drewna z mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
18.12.2017 75/2017 w sprawie sprzedaży drzew na pniu w miejscowościach Skalnik, Stary Żmigród, oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
12.12.2017 74/2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
 12.12.2017 73/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowościach Skalnik, Łężyny, Makowiska
 8.12.2017 72/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie
6.12.2017 71/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb, instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowy Żmigród
5.12.2017 70/2017 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej w Nowym Żmigrodzie
1.12.2017 69/2017 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Toki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego
30.11.2017 68/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
16.11.2017 67/2017 w sprawie określenia zasad korzystania przez pracownika z własnego samochodu osobowego do celów podróży służbowej oraz określenia wzorów: poleceia wyjazdu służbowego i wniosku o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym
16.11.2017 66/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, chorobywymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
16.11.2017 65/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród

9.11.2017 64/2017 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018-2025
9.11.2017 63/2017 w sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
6.11.2017 62/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
3.11.2017 61/2017 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Tokach
27.10.2017 60/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
25.10.2017 59/2017 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej w Starym Żmigrodzie
20.10.2017 58/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Desznicy
20.10.2017 57/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
19.10.2017 56/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
29.09.2017 55/2017 w sprawe zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 6/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013
29.09.2017 54/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
28.09.2017 53/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
20.09.2017 52/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonej w miejscowości Nowy Żmigród
31.08.2017 51/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
30.08.2017 50/2017 w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 6/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013
30.08.2017 49/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.08.2017 48/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2017 rok
16.08.2017 47/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 rok
9.08.2017 46/2017 w sprawie powołania komisji do odbioru zakupów dokonywanych w ramach projektu "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Nowy Żmigród"
4.08.2017 45/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
31.07.2017 44/2017 w sprawie inwentaryzacji zdawczo odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu, wartości niematerialnych, materiałów oraz likwidacji środków trwałych i materiałów w jednostkach organizacyjnych i pomocniczych gminy Nowy Żmigród
31.07.2017 43/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
24.07.2017 42/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2017 z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023
19.07.2017 41/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w miejscowości Łężyny oraz Nowy Żmigród
30.06.2017 40/2017 w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 6/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie przyjęcia norm zuzycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczenia zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród
30.06.2017 39/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023
30.06.2017 38/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
27.06.2017 37/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie za 2016 rok
27.06.2017 36/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2016 rok
26.06.2017 35/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora szkoły Podstawowej w Desznicy
26.06.2017 34/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na właśność Gminy Nowy Żmigród
05.06.2017 33/2017 w sprawie powołania komisji odbioru wyrobów zawierających zabest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach realizacji zadania polegającego na "Usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Żmigród w 2017 roku"
05.06.2017 32/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
26.05.2017 31/2017 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2017 rok
24.05.2017 30/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
18.05.2017 29/2017 w sprawie udziału formacji gminnych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017"
17.05.2017 28/2017 w sprawie sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w miejscowości Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji
16.05.2017 27/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonej w miejscowości Łysa Góra
10.05.2017 26/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
28.04.2017 25/2017 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2017 rok
24.04.2017 24/2017 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Toki oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji
07.04.2017 23/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
31.03.2017 22/2017 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2017 rok
28.03.2017 21/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonej w miejscowości Łężyny
21.03.2017 20/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie negocjacji desek bukowych stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród składowanych w miejscowości Jaworze.
21.03.2017 19/2017 w sprawie wzoru legitymacji służbowej członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie
20.03.2017 18/2017 w sprawie; rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok
20.03.2017 17/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rokszkolny 2017/2018 do oddziału przedszkolnego przedszkola gminnego oraz do oodziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród
14.03.2017 16/2017 zmieniające zarządzenie własne Wójta Gminy Nowy Żmigród 56/04. z dnia 02.08.2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy.
08.03.2017 15/2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2017
02.03.2017 14/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięceim otwartego konkursu ofert
01.03.2017 13/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
27.02.2017 12/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2017 r.
24.02.2017 11/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
24.02.2017 10/2017 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
23.02.2017 9/2017 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Nowy Żmigród w 2017 roku
21.02.2017 8/2017 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych
10.02.2017 7/2017 w sprawie sprzedaży drewna z działki mienia komunalnego w miejscowości Nienaszów oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
30.01.2017 6/2017 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach Ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.
26.01.2017 5/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2024
26.01.2017 4/2017 w sprawie ogłoszenia III przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nienaszów
16.01.2017 3/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Desznicy
13.01.2017 2/2017 w sprawie; zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
09.01.2017 1/2017 w sprawie realizacji w Gminie Nowy Żmigród zadania z zakresu jednorazowego świadczenia o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tej sprawie

Metryka

sporządzono
2017-02-23 przez Dariusz Piekuś
udostępniono
2017-02-23 00:00 przez Dariusz Piekuś
zmodyfikowano
2018-02-21 15:39 przez Piekuś Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3719
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.