Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Zarządzenia Wójta 2016 ROK
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016 ROK, bieżące, menu 328 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016 ROK

2016 ROK

DATA: NUMER: DOTYCZY:
30.12.2016 83/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie
30.12.2016 82/2016 w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok.
30.12.2016 81/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie
27.12.2016 80/2016 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
07.12.2016 79/2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
30.11.2016 78/2016 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
30.11.2016 77/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach komunalnych, stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród.
24.11.2016 76/2016 w sprawie: ustalenia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nowy Żmigród
21.11.2016 75/2016 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
16.11.2016 74/2016 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
16.11.2016 73/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród

10.11.2016 72/2016

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie

09.11.2016 71/2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.012017 r. do 31.12.2017 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu choroby wymagają pomocy innych osó - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród.

09.11.2016 70/2016

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród.

09.11.2016 69/2016 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 - 2023.
09.11.2016 68/2016

w sprawie; sporządzenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2017 rok

08.11.2016 67/2016

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

02.11.2016 66/2016

w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji

02.11.2016 65/2016

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu desek bukowych stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród składowanych w miejscowości Jaworze.

27.10.2016 64/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok

05.10.2016 63/2016

w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu na terenie gminy

05.10.2016 62/2016

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

04.10.2016 61/2016

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

30.09.2016 60/2016

w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego (licytacji) i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki FS Lublin Żuk A 075B

30.09.2016 59/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

29.09.2016 58/2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Nowy Żmigród kadencji 2016-2019

26.09.2016 57/2016

wyłączone z publikacji: w sprawie przygotowania dokumentacji oraz przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pn. "Jesień 2016"

22.09.2016 56/2016

w sprawie ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie kadencji 2016-2019

22.09.2016 55/2016

w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju wsi Skalnik

21.09.2016 54/2016

w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nienaszów

20.09.2016 53/2016

wyłączone z publikacji: w sprawie udziału formacji gminnych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. "BIESZCZADY 2016".

09.09.2016 52/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok

06.09.2016 51/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Toki

29.08.2016 50/2016

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za 2016 rok

25.08.2016 49/2016

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki FS Lublin Żuk A 075B

23.08.2016 48/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

17.08.2016 47/2016

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Nowy Żmigród

17.08.2016 46/2016

w sprawie; przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z I półrocze 2016 rok.

04.08.2016 45/2016

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

29.07.2016 44/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

18.07.2016 43/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

15.07.2016 42/2016

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności pożytku Publicznego Gminy Nowy Żmigród.

30.06.2016 41/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

29.06.2016 40/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Desznica

17.06.2016 39/2016

w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nienaszów

07.06.2016 38/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Łysa Góra

02.06.2016 37/2016

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

31.05.2016 36/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

18.05.2016 35/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

10.05.2016 34/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Nowy Żmigród sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2015 rok

28.04.2016 33/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok

28.04.2016 32/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Nienaszów

27.04.2016 31/2016

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród

14.04.2016 30/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok

07.04.2016 29/2016

w sprawie sprzedaży drzew znajdujących się na działkach gminnych: nr ewid. 253/10 w miejscowości Makowiska, nr ewid. 468/1 w miejscowości Skalnik, nr ewid. 1755/2 w miejscowości Nienaszów, nr ewid. 1158/1 i nr ewid. 639 w miejscowości Stary Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

31.04.2016 28/2016

w FBC2EB189B1Z/zw_22_2016.pdf">w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

15.03.2016 21/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonej w miejscowości Nenaszów

09.03.2016 20/2016

w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Gminy Nowy Żmigród

08.03.2016 19/2016

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunkówsprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2016

08.03.2016 18/2016

w sprawie realizacji w Gminie Nowy Żmigród zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia do prowadzenia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w tej sprawie

08.03.2016 17/2016

w sprawie realizacji w Gminie Nowy Żmigród zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

01.03.2016 16/2016

w sprawie sprzedaży drewna znajdującego się na terenie siedziby Gospodarki Komunalnej w miejscowości Nowy Żmigród ul. Jasielska 25 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

29.02.2016 15/2016

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

26.02.2016 14/2016

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do oddziału przedszkolnego przedszkola gminnego oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzinych przez Gminę Nowy Żmigród

25.02.2016 13/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2016 r.

23.02.2016 12/2016

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród

17.02.2016 11/2016

wyłączone z publikacji: w sprawie ustalenia podstawowych załozeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Nowy Żmigród w 2016 roku

15.02.2016 10/2016

w sprawie; zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

08.02.2016 9/2016

w sprawie sprzedaży drewna w lesie gminnym położonym w miejscowościIwla oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

27.01.2016 8/2016

w sprawie sprzedaży drewna "na pniu" w miejscowości Łężyny stanowiącego własność Gminy Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na ich sprzedaż

25.01.2016 7/2016

wyłączone z publikacji: w sprawie szkolenia obronnego

20.01.2016 6/2016

w sprawie sprzedaży drewna "na pniu" w miejscowości Brzezowa, tanowiącego własność gminy Nowy Żmigród oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na ich sprzedaż

20.01.2016
30.03.2016 27/2016

w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, bez wydawania decyzji

30.03.2016 26/2016

w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, bez wydawania decyzji

22.03.2016 25/2016

w sprawie sprzedaży drewna znajdującego się na działce nr ewid. 1158/1 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stary Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

22.03.2016 24/2016

w sprawie sprzedaży drewna znajdującego się na terenie siedziby Gospodaki Komunalnej w miejscowości Nowy Żmigród ul. Jasielska 25 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

22.03.2016 23/2016

w sprawie; rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.

16.03.2016 22/2016

w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie

Metryka

sporządzono
2016-01-22 przez Czekaj Łukasz
udostępniono
2016-01-22 00:00 przez Łukasz Czekaj
zmodyfikowano
2017-02-02 13:43 przez Czekaj Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3953
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.