Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Urząd Referaty Urzędu Budżetu i Finansów symbol BF
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżetu i Finansów symbol BF , bieżące, menu 189 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżetu i Finansów symbol BF

Budżetu i Finansów symbol BF

Referat mieści się w budynku Urzędu Gminy
parter – pokoje 3,4,5,8,9
ul. Mickiewicza 2
tel.:(013)4415605

 

 

Elżbieta Piotrowska pokój 8, tel. 134482602

zakres czynności:

- opracowanie projektu budżetu Gminy i analiza jego realizacji,
- organizacja i wykonywanie prac związanych z planowaniem i zatwierdzaniem budżetu gminy,
- przygotowanie projektów, uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie,
- zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu oraz czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej i płynności wydatków,
- organizowanie i nadzór nad rachunkowością budżetową prowadzoną przez jednostki organizacyjne wchodzące skład budżetu gminy,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu,
- przygotowanie porozumień w zakresie realizacji zadań wspólnych z innymi organami samorządowymi,
- sporządzanie deklaracji VAT, PEFRON.

 

Renata Małopolska, pokój 9, tel. 134482636

zakres czynności:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych dochodów i wydatków jednostki budżetowej w zakresie księgowości syntetycznej według klasyfikacji budżetowej oraz funduszu świadczeń socjalnych i zamówień publicznych,
- obsługa finansowo – księgowa,
- sporządzanie okresowych sprawozdań projektów unijnych z wykonywania budżetu,
- dekretacja i zatwierdzanie do wypłaty faktur i rachunków.

 

Agnieszka Bracik, pokój 9 tel. 134482636

zakres czynności:

- sporządzanie przelewów
- gospodarka środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi – prowadzenie jej ewidencji analitycznej,
- opracowanie projektu planu funduszu świadczeń socjalnych,
- ewidencja analityczna z depozytu i funduszu świadczeń socjalnych,
- inwentaryzacja majątku i jej rozliczenie,

 

Elżbieta Bożętka, pokój 3 tel. 134482601

zakres czynności:

- prowadzenie obsługi finansowo – kasowej,
- zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe,
- podejmowanie i odprowadzanie gotówki do banku,
- przyjmowanie wpłat z tytułu:
     - poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,od środków transportowych,
     - poboru opłaty targowej,
     - poboru opłaty administracyjnej,
     - poboru dochodów gminy wynikających z uchwał organów gminy – czynsze, opłaty, dzierżawy.
 
Dokonywanie wypłat:
- wypłata wynagrodzeń pracowników,
- dodatków mieszkaniowych,
- realizacja bieżących wypłat rachunków.

- prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ewidencja i rozliczanie (kontokwitariusze, bloczki opłaty targowej).
- ewidencja i rozliczanie opłaty targowej.
- rozliczanie kontokwitariuszy.

 

Małgorzata Marciniec, pokój 4 tel. 134482604

zakres czynności:

- dokonywanie rozliczeń poboru zobowiązań podatkowych inkasentów
- prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie w/w podatków i opłat.
- prowadzenie egzekucji należności podatkowych (załatwiane są sprawy związane z egzekucją należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gmin jest właściwy do ich ustalania i pobierania).

 

Małgorzata Marchewka, Magdalena Marek, pokój 5 tel. 134482645

zakres czynności:

Wymiar podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach:

- podatek rolny wydawanie decyzji podatku rolnego,
- podatek od nieruchomości wydawanie decyzji podatku od nieruchomości,
- podatek leśny wydawanie decyzji podatku leśnego,
- podatek od środków transportowych,

Obsługa zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Prowadzenie kontroli podatkowej.
Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatkowych.
Prowadzenie sprawozdawczości z zakresie podatków.
Załatwianie podań i wniosków podatników w sprawach:
- umorzenia zaległości podatkowych, umorzenie odsetek za zwłokę, odroczenie terminów płatności i rozłożenie na raty zaległości podatkowych informacji dla podatników,
- odłogowanie użytków rolnych informacja dla podatnika,
- ulg inwestycyjnych informacja dla podatnika,
- ulg z tytułu nabycia i objęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów informacja dla podatnika,
- ulg z tytułu odbywania zasadniczej służby wojskowej informacja dla podatnika.

Nanoszenie zmian powierzchni gruntu na podstawie zawiadomień o zmianie ze Starostwa Powiatowego.
Wydawanie zaświadczeń, informacje.
 


 

Metryka

sporządzono
2014-01-01 przez Czekaj Łukasz
udostępniono
2014-01-01 00:00 przez Buczyński Mateusz
zmodyfikowano
2024-05-28 06:59 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5748
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.